Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Spoštovani ,

v petek 7. februarja zvečer bo izvedena državna proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Predsednica upravnega odbora Prešernovega sklada gospa Ira Ratej je podala pobudo ter kljub nekaterim pomislekom pri njej vztrajala, da mora biti državna proslava dostopna za vse državljane RS; tudi za gluhe, naglušne, slepe in slabovidne. Njena vztrajnost je obrodila sadove, tako, da vas obveščamo, da bo prvič v zgodovini oddajanja TV programov potekala avdio-diskripcija TV programa v živo za slepe in slabovidne preko posebnega zvočnega signala na TV sprejemnikih.

Urejena bo avdio-diskripcija za slepe, ki bodo spremljali proslavo v Gallusovi dvorani CD (diskripcijo bo izvajala Mojca Mavec), prav pa bo poskrbljeno za avdio-diskripcijo TV programa za slepe in slabovidne, ki bodo spremljali program na TV sprejemnikih (diskripcijo bo izvajal Miha Zor). Več o tej novosti lahko preberete na spletni strani Dostopno.si https://www.rtvslo.si/dostopno/napovedi/proslava-ob-slovenskem-kulturnem-prazniku/513430.

Vsled tega, da bo za slepe in slabovidne prvič urejena avdio-diskripcija dogodka v živo, bomo tudi z vašo pomočjo spremljali izvedbo. Po dogodku želimo pripraviti tudi oceno izvedene diskripcije, kar pa bomo lahko naredili samo s pomočjo udeležencev v dvorani ter s pomočjo gledalcev in gledalk doma.

Zato se obračamo na vas s prošnjo, da to obvestilo razpošljete vašim članom, informacijo daste na odzivnike ter jo objavite tudi na drugih sredstvih obveščanja, ki jih uporabljate (Facebook, Instagram, Twitter, mailing liste, itd.). Na podlagi tega obvestilo se bomo potem obrnili na tiste člane in članice, ki so gledali program doma, da podajo svojo oceno izvedene diskripcije.

Zatem pa bomo prosili za srečanje s predstavniki RTV SLO in jim naša opažanja, pohvale in morebitne predloge za izboljšavo predstavili.

Najlepše pozdravljamo.

Štefan Kušar, tajnik ZDSSS