Organi društva

IZVOLJENI ČLANI V ORGANE DRUŠTVA ZA MANDATNO OBDOBJE 2017 – 2021

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA:

 • Mugerle Milan

 

IZVRŠNI ODBOR:

 • Kotnik Ivanka
 • Srebrovič Jure
 • Lozinšek Darinka
 • Goršek Damjan
 • Ter Darja
 • Padežnik Danica
 • Škof Maks
 • Bobinski Milan

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

 • Čučkovič Valter
 • Kamenik Peter
 • Glaser Goran
 • Ograjenšek Tatjana
 • Šverko Polonca

 

NADZORNI ODBOR:

 • Gostenčnik Tina
 • Potočnik Božena
 • Valentan Denis – zunanji strokovni sodelavec

 

PREDSTAVNIKI V SKUPŠČINI ZDSSS:

 • Padežnik Franc
 • Škof Maks
 • Mugerle Milan

 

PREDSTAVNIK V UPRAVNEM ODBORU ZDSSS:

 • Goršek Damjan