Organi društva

IZVOLJENI ČLANI V ORGANE DRUŠTVA ZA MANDATNO OBDOBJE 2021 – 2025

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA:

 • Mugerle Milan

 

IZVRŠNI ODBOR:

 • Čuš Branko
 • Goršek Damjan
 • Lozinšek Darinka
 • Rojko Leon
 • Šprah Milan
 • Škof Maks
 • Božnik Andreja
 • Klančnik Ivan

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

 • Bukovc Vlado
 • Gracej Ivo
 • Juršič Živa
 • Kamenik Peter
 • Vinšek Maksimiljan

 

NADZORNI ODBOR:

 • Gostenčnik Tina
 • Potočnik Božislava
 • Ciringer Denis – zunanji strokovni sodelavec

 

PREDSTAVNIKI V SKUPŠČINI ZDSSS:

 • Bezjak Marko
 • Škof Maks
 • Mugerle Milan

 

PREDSTAVNIK V UPRAVNEM ODBORU ZDSSS:

 • Goršek Damjan