Preložitev vseh skupinskih in številčnejših aktivnosti, ki jih organizira MDSS Maribor

Na priporočilo ZDSSS vezano na epidemijo korona virus, vas obveščamo, da na društvu pričnemo z današnjim dnem s sledečimi ukrepi:

  • Preložitev vseh skupinskih in številčnih aktivnosti, ki jih organizira društvo.
  • Delo v društvu, kakor izvajanje osebne asistence poteka sicer normalno naprej, vendar se bomo pri tem poskušali izogibati neposrednim stikom, kar pomeni, da bodo v nekaterih primerih nekaterih uslužbenci delali tudi od doma. Tajništvo društva bo odprto in delovalo po ustaljenem urniku.
  • Uporabnike posebnih socialnih programov in obiskovalce prosimo, da ne prihajajo brez povabila oz. predhodne najave v prostore društva, ker ne bodo mogli vstopiti v prostore, temveč naj prvo po telefonu ali e-pošti vzpostavijo z nami stik v času poslovnega časa društva, sporočijo svoje vprašanje ali potrebe, nato pa se ravnajo v skladu z navodili uslužbenca društva.

Tel. št.: 02 228 34 20