O DRUŠTVU

Društvo je nevladna in neprofitna invalidska organizacija, ki deluje v javnem interesu in izvaja programe in storitve za ljudi z okvaro vida. Storitve nudimo članom in ostalim osebam z območja koroške in podravske regije. Deluje na območju 30 občin in včlanjuje 800 slepih in slabovidnih oseb in njihove zakonite zastopnike. Društvo stoji ob strani slepih in slabovidnih našega območja že od leta 1948. Trudimo se, da bi oblike in vsebino pomoči in programe vedno znova dopolnjevali in jih prilagajali potrebam in interesom naših članov ter spremembam v družbi in okolju.

Komu so namenjeni naši programi?
  • Slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom,

  • slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom z dodatnimi motnjami (gibalna oviranost, okvara sluha, govora in motnje v duševnem razvoju),

  • ljudem, ki so izgubili vid v odrasli dobi zaradi bolezni, nesrece ali starostnih sprememb na očeh,

  • starejšim osebam nad 65 let,

  • odraslim slepim in slabovidnim osebam z dodatnimi motnjami

  • staršem, sorojencem in drugim družinskim članom slepih in slabovidnih,

  • laičnim in strokovnim delavcem na področju zdravstva, socialne in izobraževanja,

  • prostovoljcem.

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor se zavzema za ustvarjanje takšnih življenjskih pogojev, ki bodo zagotavljali enake možnosti vsem ljudem pri vključevanju v okolje, ne glede na njihove posebne potrebe.

Definicija slepote in slabovidnosti

V društvo se lahko včlani slepa ali slabovidna oseba, ki ima stopnjo okvare vida kot jo doloca definicija slepote in slabovidnosti za RS in sicer:

Slabovidnost:

1. vidna ostrina od 0,3 do 0,1;
2. vidna ostrina manj od 0,1 do 0,05 (štetje prstov na 3 metre ) ali zoženo vidno polje na 20° ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida.

Slepota:

1. vidna ostrina manj od 0,05 (prsti na 3 metre ) do 0,02 (prsti 1,5 metra ) ali zoženo vidno polje okrog fiksacijske točke na 5-10°, ne glede na ostrino vida;
2. vidna ostrina manj od 0,02 (prsti 1,5 metra ) od zaznavanja svetlobe ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5° na glede na ostrino vida;
3. vidna ostrina 0 (amaurosis) – dojem svetlobe negativen.