Programi

MDSS Maribor izvaja šest posebnih socialnih programov za slepe in slabovidne


Program 1: Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida

Namen programa je odgovoriti na potrebe ljudi, ki se znajdejo v osebni, družinski, finančni oziroma splošni psihični in socialni stiski zaradi izgube vida. Pri tem sta najbolj izpostavljeni ciljni skupini: otroci skupaj s svojimi starši ter kasneje oslepeli (tisti, ki počasi izgubljajo ali na hitro izgubijo vid v odrasli dobi) in njihovi bližnji. Ker gre za različne vzroke izgube vida, za različne osebne, družinske, socialne in poklicne okoliščine, ker gre za različno starost ter različne psiho-fizične lastnosti osebe, kar vse pogojuje posameznikovo reakcijo na to izgubo, je kot prevladujoča metoda dela v programu potreben individualni pristop.


Program 2: Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih

Namen programa je pomoč slepim in slabovidnim uporabnikom pri učenju različnih opravil in veščin brez uporabe vida, pomoč in svetovanje za optimalno prilagoditev bivalnega prostora, delovnega mesta ali učnega procesa, pomoč in svetovanje pri prehodu slepega oz. slabovidnega uporabnika v samostojno in neodvisno življenje, pomoč in svetovanje družini s slepim ali slabovidnim članom oz. članom z večkratnimi motnjami. Program odgovarja na potrebo po čim bolj samostojnem in neodvisnem ter čim kvalitetnejšem življenju ljudi z okvaro vida in njihovih bližnjih.


Program 3: Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov

Namen programa je slepim in slabovidnim osebam omogočiti uporabo tehničnih pripomočkov za boljšo informacijsko-komunikacijsko dostopnost in kompenzacijo izgube vida ter je odgovor na potrebe slepih in slabovidnih po informacijah o ponudbi pripomočkov, po pridobivanju dodatnih specialnih znanj za njihovo uporabo v slepim in slabovidnim prilagojenih oblikah, po prezentacijah in prakticiranju uporabe pripomočkov, po svetovanju glede nabave ustreznega pripomočka, po pridobivanju dodatnih možnosti financiranja nakupa dragih pripomočkov ipd.


Program 4: Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti za slepe in slabovidne

Namen programa je slepim in slabovidnim osebam omogočiti zadovoljevanje potrebe po izobraževanju in kulturnem udejstvovanju ob vseh specifikah slepote oz. slabovidnosti. Ciljna skupina so osebe z lastnostjo slepote oz. slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti v Republiki Sloveniji, katere izrazijo potrebo po izobraževanju oz. kulturnem udejstvovanju, za katero predpogoj je funkcionalna pismenost. Izguba vida za mnoge pomeni tudi funkcionalno nepismenost. Za opismenjevanje se uporablja individualna metoda dela z uporabnikom. Izobraževalne storitve in storitve za kulturno udejstvovanje se izvajajo po skupinskih metodah del.


Program 5: Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih

Namen programa je slepim in slabovidnim osebam omogočiti zadovoljevanje potrebe po gibanju, aktivnem druženju in samopotrjevanju ob vseh specifikah slepote oz. slabovidnosti.


Program 6: Osebna asistenca in pomoč slepim in slabovidnim osebam

Namen programa je slepim in slabovidnim osebam zadovoljiti potrebo po samostojnosti, neodvisnosti, varnosti in osebnem dostojanstvu. Program omogoča aktivnejše bivanje v domačem okolju in večjo socialno vključenost.