Obvestilo ob pričetku koriščenja programa za ohranjevanje zdravja in možnosti koriščenja turističnih bonov

Spoštovani,

Prosimo vas, da obvestite člane o možnosti koriščenja turističnih bonov v nastanitvenih kapacitetah v lasti ZDSSS, na podlagi zakonskih ukrepov iz 3. protikoronskega paketa Republike Slovenije, in sicer na naslednjih lokacijah:

  • Dom oddiha Izola 
  • Dom oddiha Vrtna Piran
  • Dom oddiha Trg bratstva Piran
  • Dom oddiha Okroglo

S strani Finančne uprave RS smo prejeli navodila, ki omogočajo unovčitev turističnih bonov ter pravilno izdajo računov s strani Zveze v zgoraj naštetih nastanitvenih obratih, ki imajo pravilno registrirano dejavnost v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti. Na tej podlagi bo lahko Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije unovčila turistične bone uporabnikov ter tako delno pokrila predviden prispevek uporabnikov za letovanje.

Upoštevajoč zgornjo informacijo, vas informiramo, da bomo račune za 1. in 2. dekado v okviru izvajanja programa Ohranjevanja zdravja uporabnikom v zgoraj naštetih 4 objektih, izdali po koriščenju letovanja.

Tako kot v primeru plačila pred odhodom, bodo lahko uporabniki pri poravnavanju svojih obveznosti po koriščenju programa, preostanek obveznosti po unovčitvi bona poravnali v več obrokih.

Za uporabnike preostalih dekad pa bodo izdani predračuni. Predračuni, na podlagi katerih bo kasneje obračunana vrednost bona, morajo biti izdani s pravilnimi podatki, zaradi česar prosimo vse uporabnike, ki bodo koristili turistični bon, da čim prej izpolnijo in pošljejo priložene izpolnjen obrazec in fotokopijo osebnega dokumenta na sedež Zveze. Končni račun bodo uporabniki prejeli po končanem koriščenju programa ohranjevanje zdravja.

Koristnike 1. in 2. dekade prosimo, da obrazce za koriščenje turističnega bona oddajo ob prihodu skupaj z napotnico upravniku doma.

Vsem tistim uporabnikom, ki smo jim račun že izstavili, sporočamo, da smo račune stornirali, kar omogoča koriščenje turističnih bonov. V kolikor so račun že poravnali, se bo plačan znesek upošteval kot preplačilo pri zaključnem obračunu. V primeru koriščenja turističnega bona, bodo tako upravičeni do vračila sredstev. Zato prosimo uporabnike, da nam posredujejo podatke o transakcijskem računu, tiste osebe, ki je nosilec koriščenja programa Ohranjevanja zdravja (TRR nosilca) za vračilo preplačanih sredstev po vnovčitvi turističnega bona.

Verjamemo v poštenost vseh uporabnikov programa Ohranjevanja zdravja, da bodo poravnali svoje obveznosti v skladu z izstavljenimi predračuni, vendar moramo iz poslovnih razlogov opozoriti na odločitev, da v primeru neporavnanih obveznosti po koriščenju letošnjega programa Ohranjevanju zdravja v letošnjem letu s strani nosilna programa, koriščenje programa Ohranjevanje zdravja prihodnje leto v kateremkoli objektu v lasti Zveze s strani neplačnika ne bo mogoč.

Opozarjamo tudi na potrebo po izpolnitvi in oddaji izjave ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID – 19.

Z lepimi pozdravi

Pripravila: Suzana Bevk, strokovna delavka

Štefan Kušar                                                                         Matej Žnuderl

Tajnik ZDSSS                                                                       Predsednik ZDSSS

Priloge:

  • Potrditev unovčitve turističnega bona
  • Izjava prenosa turističnega bona
  • Izjava za unovčitev turističnega bona
  • Izjava ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID – 19 za polnoletne
  • Izjava ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID – 19 za mladoletne

 

 

 

potrditev vnovčenja bona

prenos turističnega bona

izjava o prenosu turističnega bona

Izjava uporabnikov pred vključitvijo v posebne socialne programe ZDSSS_polnoletni (003)

Izjava uporabnikov pred vključitvijo v posebne socialne programe ZDSSS_mladoletni (003)