Predstavitev projekta ZVOČNA KNJIGA – Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora

V zadnjem tednu meseca maja 2020, sta predsednik in podpredsednica Hortikulturnega društva Maribor, Borut Ambrožič in Karin Bejo bila gosta v studiu radia Maribor. Poslušalcem sta predstavila aktualne projekte Hortikulturnega društva Maribor, izpostavila pa projekt »Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora«. Slednji je v letošnjem letu na pobudo Boruta Ambrožiča, sicer tudi člana Sveta invalidov MO Maribor in člana Sveta za javno zdravje in okolje MO Maribor, zaživel v obliki zvočne knjige. Obe prej navedeni telesi, delujeta kot posvetovalni telesi mariborskega župana za področje invalidov ter javnega zdravja in okolja. ZVOČNA KNJIGA – Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora je na voljo vsem uporabnikom Knjižnice za slepe in slabovidne Minke Skaberne v Ljubljani. Edina tovrstna knjižnica v Sloveniji deluje pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in je namenjena slepim in slabovidnim ter osebam, ki ne morejo brati običajnega tiska (npr. disleksija…). V brajico je prilagojenih 1.450 knjižnih del, na avdiokasete je bilo posnetih 2548 del, v digitalnem zapisu mp3 pa je na voljo 5.644 del slovenskih in tujih avtorjev. S širitvijo knjižnice se tudi število prilagojenih del dnevno povečuje, med njimi tudi ZVOČNA KNJIGA – Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora, ki zaradi svoje naravoslovne vsebine predstavlja unicum med 5.644 knjižnimi deli, ki so v zvočni obliki (mp3)na razpolago v tej knjižnici. Častno pokroviteljstvo nad tem družbeno odgovornim projektom je prevzela ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec. Iskrena zahvala gre ministrici, predvsem pa vsem sodelujočim v projektu, dramskemu igralcu Bojanu Maroševiču, ki je zapisano prebral, vodstvu Radia Maribor, ki je omogočilo snemanje zvočne knjige, Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Maribor, gospe Darinki Lozinšek, ki je koordinirala povezovanje s knjižnico v Ljubljani in vodstvu Knjižnice za slepe in slabovidne Minke Skaberne v Ljubljani, ki je našo publikacijo prepoznalo, kot zanimivo, predvsem pa kot trajnostno vsebino. Projekt ZVOČNA KNJIGA – Vodnik po izjemnih drevesih v mestnih parkih Maribora na uspešen način povezuje kulturo, socialo in zdravstvo z namenom integracije ranljivih skupin v družbeno in družabno življenje. V zvezi s slepimi in slabovidnimi ni izključno pomembna samo fizična dostopnost grajenega okolja, pač pa tudi dostopnost do informacij. Pravica do pridobivanja, sprejemanja in sporočanja informacij in vsebin mora biti invalidom zagotovljena že na podlagi 9. in 21. člena Konvencije OZN o pravicah invalidov, izpostavlja pobudnik in vodja projekta Borut Ambrožič.

Povezavo do radijskega posnetka najdete na tej povezavi: https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualno-na-radiu-maribor/174696281

FOTO 7085 – Borut Ambrožič, predsednik Hortikulturnega društva Maribor in Karin Bejo podpredsednica Hortikulturnega društva Maribor