Podelitev Nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks

Ekipa v sestavi: Milan Murgele, Borut Ambrožič, mag. Danilo Burnač in Bojan Erker prejela nagrado najbolj družbeno odgovorno prakso slovenskih podjetij in organizacij 2018

 

Nagrado za najbolj družbeno odgovorne prakse slovenskih podjetij in organizacij 2018, podeljuje Mreža za družbeno odgovornost Slovenije (MDOS) s partnerji: Inštitut Ekvilib Ljubljana, Ekonomska fakulteta UL, Fakulteta za družbene vede U, Fakulteta za management UP, IEDC Poslovna šola Bled, Združenje Manager, Združenje delodajalcev Slovenije, CNVOS Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij in IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Slovenska »Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks« je osredotočena na uspešna partnerstva med podjetjem ter najmanj eno nevladno organizacijo. Ocenjevalna komisija namenja posebno pozornost inovacijam z namenom spodbujanja podjetij pri ustvarjanju inovativnih rešitev za naslavljanje trajnostnih vprašanj. Namen nagrade je izpostaviti najboljše slovenske partnerske projekte s področja družbene odgovornosti in s tem povečati izmenjavo najboljših praks. Letos je v kategoriji malih in srednje velikih podjetij osvojila prvo mesto družbeno odgovorna praksa z naslovom »Otipljiva H2O informacija v brajici – družbeno odgovoren odnos do odjemalcev vode«, ki je v skupni skrbi za slepe in slabovidne potrošnike povezala Mariborski vodovod, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor in Zvezo Slovenska unija pacientov. Organizacijsko – socialna inovacija dviguje kvaliteto življenja na način, da so lahko tudi slepi in slabovidni potrošniki obveščeni na njim najboljši način. Inovativna rešitev je brez konkurence, saj je organizacijsko – socialna inovacija Mariborskega vodovoda edinstvena. Izpostavlja branje, kot obliko sprejemanja informacij. Hkrati pa na digitalni ravni omogoča z glasovnim pretvornikom spremljanje informacij za slepe in slabovidne. Avtorji projekta so nagrado prejeli v okviru mednarodne konference Trendi na področju družbene odgovornosti v prostorih IEDC poslovne šole Bled. Več o podelitvi in natečaju na teh povezavah: https://www.dnevnik.si/1042824835  in https://www.mdos.si/aktivnosti-mreze/nagrada/  in http://www.ekvilib.org/sl/konferenca-2018-transformacija-v-trajnostne-poslovne-modele-2/

Bojan Erker, vodja IT – Mariborski vodovod, Borut Ambrožič, predsednik Zveze Slovenska unija pacientov, mag. Danilo Burnač direktor – Mariborski vodovod

 

Danilo Burnač direktor Mariborskega vodovoda ob prevzemu priznanja s strani prof. dr. Danice Purg, direktorice in dekanje IEDC – Poslovne šole Bled ter Aleša Krajnca Kušljana, direktorja Ekvilib inštituta

 

mag. Danilo Burnač direktor Mariborskega vodovoda ob predstavitvi projekta