PROJEKT UMETNOST NA OTIP – SENZORIČNA UMETNOST

»Na pobudo Boruta Ambrožiča, predsednika Zveze Slovenska unija pacientov (krajše; Zveza SUP), člana Sveta invalidov MO Maribor ter predsednika Komisije za razvoj nevladnih organizacij v MO Maribor je prišlo do sodelovanja Zveze SUP, Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor (MDSS Maribor) ter Slovenskega nacionalnega gledališča Maribor (SNG Maribor) v projektu, ki smo ga nosilci projekta poimenovali »SENZORIČNA UMETNOST – UMETNOST NA OTIP«. V okviru projekta bomo v svet gledališča in opere popeljali skupino 50 slepih in slabovidnih s spremljevalci, ki bodo imeli možnost spremljati operno predstavo od začetka samih vaj, obiska zakulisja, otipa kostimov in rekvizitov in same izvedbe predstave. Zaradi svojih omejitev nimajo vsi v družbi enake dostopnosti do informacij in kulturnih dobrin.

 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor (MDSS MB) je nevladna in neprofitna invalidska organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju sociale, zdravja in kulture ter izvaja programe in storitve za ljudi z okvaro vida.  Danes je v Medobčinsko društvo slepih vključenih 804 oseb od tega 548 slepih in 247 slabovidnih. MDSS Maribor izvaja šest posebnih socialnih programov za slepe in slabovidne: Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida, Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih, Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov, Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih, Osebna asistenca in pomoč slepim in slabovidnim osebam ter Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti za slepe in slabovidne

.

Vsak šesti prebivalec Evropske unije trpi za lažjo ali težjo obliko invalidnosti , kar pomeni, da se približno 80 milijonov posameznikov pogosto ne more v celoti vključiti v družbo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je skoraj 10 odstotkov oz. 600 milijonov ljudi na

svetu invalidnih. Vzpostavljanje družbe, ki vključuje vsakogar, ne prinaša samo tržne priložnosti in spodbuja inovacije, pač pa krepi vlogo invalidov, da lahko v celoti uživajo svoje pravice ter v celoti izkoristijo sodelovanje v družbi. Strategija Evropa 2020 nudi okvir za ukrepanje, ki zagovarja popolna gospodarsko in družbeno udeležbo invalidov.

 

Na področju dostopa do fizičnega okolja, prevoza, informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov ter drugih objektov in storitev še vedno obstajajo velike ovire. Še vedno obstaja mnogo ovir, ki invalidom preprečujejo, da bi v celoti uveljavljali svoje temeljne pravice in omejujejo njihove možnosti, da bi enako kot drugi sodelovali v družbi. Med njimi tudi pravico do prostega gibanja, do izbire kje in kako živeti ter pravico do popolnega dostopa do rekreacijskih, športnih in kulturnih dejavnosti. Dostopnost ne zajema le dostopa do grajenega okolja in odprave

arhitektonskih ovir, temveč tudi dostop do informacij oz. komunikacij in s tem omogoča invalidu vključitev v vse sfere človekovega življenja, tudi kulturne.

 

S cilji kako za invalide ustvarjati enake možnosti na vseh področjih življenja se ukvarja tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). V četrtem odstavku 3. člena  zakon navaja, da med načrtovane dejavnosti za zagotavljanje enakih možnosti spadajo tiste, s katerimi se omogoči, da so različni deli družbe in okolja, kot so javne službe, grajeno okolje, blago in storitve, namenjene javnosti, informacije, komunikacije ipd., dostopni vsem, predvsem invalidom. V Nacionalnem programu za kulturo 2014–2017, ki ga je Vlada RS sprejela 9. 1. 2014 najdemo v poglavju »Kulturno udejstvovanje zapisano, da je kultura ogledalo naših vrednot in našega sveta. Zato je treba z ustrezno kulturno politiko omogočiti vsem ljudem enake možnosti dostopanja do kulture in njenega sooblikovanja.

 

Slednjega se zavedajo tudi v SNG Maribor. Prav zato so sprejeli pobudo sodelujočih partnerjev v projektu »SENZORIČNA UMETNOST – UMETNOST NA OTIP« s katerim na praktični ravni odpravljamo »komunikacijske ovire« s katerimi se soočajo slepi in slabovidni. V okviru projekta bomo v svet gledališča in opere popeljali skupino slepih, ki bodo imeli možnost spremljati operno predstavo od začetka samih vaj, obiska zakulisja, otipa kostimov in rekvizitov in same izvedbe predstave. V okviru projekta bo natisnjen tudi gledališki list v brajlici, ki bo služil tako videčim, kakor tudi slepim, kot sporočilni medij. SNG Maribor še naprej ostaja odprta kulturna ustanova, ki s svojo  produkcijo nenehno plemeniti slovenski kulturni prostor in premika meje mogočega, ne samo v uprizoritveni umetnosti, ampak tudi v družbi, bodisi z idejami, kreativnostjo ali s svojim družbenim angažmajem.  SNG Maribor ki pod eno streho združuje Dramo, Opero, Balet in Festival Borštnikovo srečanje, je prostor srečevanj ljudi, idej ter sobivanja različnih dialogov, jezikov, kultur in uprizoritvenih poetik ter zatočišče duha in promotor novih idej za naš boljši jutri«.

 

Borut Ambrožič, idejni vodja projekta

 

udeleženci projekta UMETNOST NA OTIP – SENZORIČNA UMETNOST v zaodrju SNG Maribor ob vodstvu Alana Kavčiča

Borut Ambrožič, pobudnik in idejni vodja projekta z udeleženci projekta UMETNOST NA OTIP – SENZORIČNA UMETNOST v zaodrju SNG Maribor

Milan Mugerle, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor in Borut Ambrožič, idejni vodja projekta UMETNOST NA OTIP – SENZORIČNA UMETNOST

Petra Vogrinec Černezel, tajnica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor in Borut Ambrožič, idejni vodja projekta UMETNOST NA OTIP – SENZORIČNA UMETNOST

Danilo Rošker, direktor SNG, Borut Ambrožič, idejni vodja projekta UMETNOST NA OTIP – SENZORIČNA UMETNOST in Simon Krečič umetniški in glasbeni direktor Opere

 

Prisluhnite-oglejte si še prispevek, ki je bil predvajan na RTS