Obvestilo o novostih na področju vključevanja študentov s posebnimi potrebami v študijski proces in trg dela ter vabilo

Spoštovane, spoštovani,

s ciljem ustvariti enake možnosti izobraževanja za vse, si prizadevamo za krepitev podpore vsem vpetim v vključevanje študentov s posebnimi potrebami v študijski proces in trg dela. V nadaljevanju vas seznanjamo z novimi gradivi in dogodki.

Lepo prosimo za delitev informacij med vašimi zaposlenimi in člani.  V priponki prilagamo program po dnevih in vabilo.

V upanju, da vam bodo v pomoč, vas lepo pozdravljamo,

Pripravila:

Sabina Mikuletič Zalaznik                                        Maja Dizdarević

Karierna svetovalka                                                 Pomočnik glavnega tajnika za razvoj storitev

                                                                                za študente in alumne

  1. Spletni dogodek za zaposlene: Vključevanje študentov s posebnimi potrebami v študijski proces

Termin: 9. 12. 2020, 9:00 – 11:30

Ciljna skupina: pooblaščene osebe za delo s študenti s posebnimi potrebami, tutorji, pedagogi in drugi strokovni delavci.

Namen dogodka:

–          predstavitev rezultatov Nacionalne študije o stanju ureditve posebnih skupin študentov v visokem šolstvu;

–          predstavitev novega priročnika Samozagovorništvo študentov  s posebnimi potrebami;

–          predstavitev novega priročnika za zaposlene na temo poučevanja študentov s posebnimi potrebami;

–          predstavitev drugih virov podpore zaposlenim na Univerzi v Ljubljani za učinkovito vključevanje študentov s posebnimi potrebami v študijski proces;

–          izmenjava izkušenj in predstavitev primerov dobrih praks vključevanja študentov s posebnimi potrebami v študijski proces.

Več informacij in program dogodka.

  1. Spletni dogodek za študente s posebnimi potrebami: Imam posebne potrebe. Ali in zakaj o njih spregovoriti?

Termin: 11.12.2020, 9:00 – 11:00

Ciljna skupina: študenti s posebnimi potrebami in zaposleni

Namen dogodka:

–          seznaniti študente s posebnimi potrebami, ki se pri opravljanju študijskih obveznosti srečujejo z ovirami, ki lahko vplivajo na njihovo vključevanje v študijski proces in opravljanje študijskih obveznosti o pomenu pravočasne pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami, pravicami in dolžnostmi;

–          predstavitev učinkovitega načina komuniciranja posebnih potreb zaposlenim na fakulteti/akademiji s pomočjo novega priročnika za učinkovito Samozagovorništvo.

Več informacij in program dogodka.

  1. Nova priročnika na temo vključevanja študentov s posebnimi potrebami v študijski proces, ki sta nastala v sodelovanju s Pedagoško fakulteto UL.

3.1.             Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami

Priročnik namenjen  dijakom (bodočim študentom) in študentom s posebnimi potrebami za lažji in učinkovitejši študij:

–          kako se znajti v univerzitetnem okolju;

–          kako, komu in kdaj razkriti svoje posebne potrebe;

–          kako komunicirati s profesorji o prilagoditvah;

–          kako krepiti samozagovorništvo;

–          kako krepiti druge veščine in znanje za samostojno odločanje pri študiju.

                        Objavljeno na: https://www.uni-lj.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom

 

3.2.              Poučevanje študentov posebnimi potrebami

Priročnik je namenjen visokošolskim učiteljem, strokovnim sodelavcem in drugim, ki se v študijskem procesu srečujejo s študenti s posebnimi potrebam, vključuje priporočila za poučevanje in prilagoditve študijskega procesa študentom s posebnimi potrebami.

Objavljeno bo v decembru na: https://www.uni-lj.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom

  1. Brezplačne svetovalne ure za študente s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, ki se pri študiju srečujejo s težavami, ali pa jih morda skrbi prilagoditev študijskega procesa, iskanje in izvedba študijske prakse ali pa se sprašujejo, kako bo potekala njihova poklicna pot in kakšne so njihove možnosti na trgu dela, se lahko prijavijo na brezplačne svetovalne ure, ki jih preko Zoom-a nudijo sodelavci projekta Prehod mladih. Za prijavo na svetovanje lahko študenti pišejo preko e-svetovalnice  projekta Prehod mladih in prejeli bodo povezavo na Zoom svetovanje.

 

  1. Duševno zdravje, psihosocialna in druga podpora

Skozi delo smo zaznali, da je med študenti vedno več psihosocialnih stisk, zato je del naše aktivnosti namenjen tudi lajšanju stisk študentov in hkrati podpori zaposlenim na UL pri srečevanju s tovrstno problematiko pri študentih. V ta namen smo zbrali in pripravili:

– gradiva za zaposlene, ki so lahko v pomoč študentom in drugim, ki se znajdejo v duševni stiski. Med gradivi so vključeni priročniki, priporočila, konkretni napotki, viri pomoči in podpore, videonasveti in priporočena literatura. Tukaj.

– pregled koristnih informacij, podpore in dogodkov za študente, ki jih redno posodabljamo. Tukaj.

 

Univerza v Ljubljani

Sabina Mikuletič Zalaznik, univ. dipl. soc.
Karierna svetovalka / 
Career Advisor

Karierni centri Univerze v Ljubljani / University of Ljubljana Career Centers
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija /Slovenia

T.: 030 706 322, 01 2418 698

Obvestilo o novostih in vabilo

Program 9.12.2020

Program 11.12.2020