Novosti v programu ohranjevanje zdravja slepih in slabovidnih

Program ohranjevanje zdravja izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Medobčinska društva slepih in slabovidnih pri programu nudijo le pomoč članom,  ki želijo ta program koristiti.

 

Za bolj podrobne informacije in rezervacije  se obrnite na strokovno službo ZDSSS:

Suzana Bevk,  01/ 47 00 213 ali suzana.bevk@zveza-slepih.si

 

Na dnu strani najdete prijavni obrazec, aktualni pravilnik in cenike za 2018.

 

Kratek opis programa

Program je namenjen slepim in slabovidnim za ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja.

Cilj programov predstavlja obnovitev in pridobitev novih moči, spoznanj in sposobnosti za uspešno nadaljevanje osebnih aktivnosti na področju dela, izobraževanja, prostočasnih aktivnosti in pri vsakodnevnih opravilih.

Programi za aktivno ohranjevanje zdravja v prilagojenih objektih in enotah Zveze omogočajo aktivnosti za krepitev psihofizičnega in zdravstvenega stanja. Programi so usmerjeni v socialno integracijo posameznikov oziroma v pomoč in samopomoč slepim in slabovidnim pri premagovanju socialne izključenosti in blažijo socialne ter psihične posledice zaradi slepote oziroma slabovidnosti…

 

Več informacij na: ZDSSS

 

izvajanje pravilnika – ohranjevanje zdravja 2 018

Višina prispevkov uporabnikov programa za ohranjevanje zdravja 2018

Prijavni list za vključitev v program ohranjevanje zdravja pri ZDSSS