Delovno srečanje kandidata za župana Maribora stranke DESUS Uroša Prikla in MDSS Maribora

V sredo dne 7.11.2018 je v prostorih Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor potekala seja izvršnega odbora društva, kateri je uvodoma prisostvoval tudi kandidat za župana Maribora na predlog stranke DESUS – Uroš Prikl. Na lastno iniciativo je pokazal posebno skrb za eno od najbolj ranljivih skupin ter se želel seznaniti z težavami in izzivi, s katerimi se soočajo slepi in slabovidnih občani Mestne občine Maribor. V okviru enournega sproščenega delovnega razgovora so predstavniki slepih in slabovidnih Mestne občine Maribor gospoda Prikla seznanili z vrsto težav, s katerimi se soočajo tako v lokalnem okolju, kakor tudi širše v smislu izvajanje različne zakonodaje na področju invalidskega varstva. Vrsto izzivov so našteli na področju samostojne mobilnosti v mestnem okolju, kakor tudi dostopnost do informacijo v prilagojenih tehniki za slepe in slabovidne. Opozorili so tudi na zelo nizko količino sredstev, ki jih društvo prejema od Mestne občine Maribor za izvajanje posebnih socialnih programov in za delovanje.