Spremembe v Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov

Spodaj se nahaja P R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila v katerem je precej sprememb glede pripomočkov, ki pripadajo slepim in slabovidnim. Uspeli smo razširiti kategorijo slepote pri posameznih pripomočkih, ter uvrstiti na listo nekatere nove pripomočke.

 

Lista tehničnih pripomočkov je napisana tako da si sledijo podatki v sledečem vrstnem redu:

-šifra in naziv tehničnega pripomočka

-doba trajanja

-pogoji za pridobitev

-vrednost pripomočka z DDV do zneska, ki ga zagotavlja ministrstvo

 

TP-0015 govoreči kalkulator

10 let

  1. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, učenec od desetega leta starosti oziroma status dijaka ali študenta

450,00 EUR

 

TP-0016 Govoreči indikator svetlobe in barv

5 let

3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50-odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5.

kategorija slepote in slabovidnosti; starost najmanj sedem let

200,00 EUR

 

TP-0017 prenosna elektronska lupa 7 let

1., 2., 3. ali 4. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50-odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; starost najmanj šest let oziroma vpis v prvi razred osnovne šole

450,00 EUR

 

TP-0019 ura za slepe osebe

10 let

  1. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj šest let

100,00 EUR

 

TP-0020 ura za slabovidne osebe

10 let

  1. ali 3. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj šest let

50,00 EUR

 

TP-0021 govoreči diktafon

5 let

  1. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj šest let

150,00 EUR

 

TP-0022 govoreča osebna tehtnica 10 let

  1. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti

100,00 EUR

 

TP-0023 govoreča kuhinjska tehtnica

10 let

  1. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti

100,00 EUR

 

TP-0024 programski vmesnik za uporabo osebnega računalnika za slepe osebe

10 let

  1. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50-odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (za slepe in slabovidne osebe potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije)

950,00 EUR

 

TP-0025 programski vmesnik za uporabo osebnega računalnika za slepe osebe

nadgradnja na 3 leta

osnovni program TP -0024

250,00 EUR

 

TP-0026 programski vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje

10 let

1., 2., 3. ali 4. kategorija slepote in slabovidnosti, hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (za slepe in slabovidne osebe potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije); starost najmanj šest let oziroma vpis v prvi razred osnovne šole.

Upravičenec s 4. kategorijo slepote ali gluhoslepa oseba lahko izbere TP-0024 ali TP-0026.

550,00 EUR

 

TP-0027 programski vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje

nadgradnja na 3 leta

osnovni program TP-0026

250,00 EUR

 

TP-0028 mobilni telefon

4 leta

nad 95-odstotna okvara sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50-odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj sedem let; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (pri okvari sluha izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika ali potrdilo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije; za slepe in slabovidne osebe potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije).

Upravičenec lahko izbira med TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030.

320,00 EUR

 

TP-0029 tablični računalnik

4 leta

nad 95-odstotna okvara sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50-odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj sedem let, potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (pri okvari sluha izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika ali potrdilo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije; za slepe in slabovidne osebe potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije).

Upravičenec lahko izbira med TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030.

320,00 EUR

 

TP-0030 prenosni ali namizni računalnik

4 leta

nad 95-odstotna okvara sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50-odstotna izguba sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; starost najmanj sedem let, potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (pri okvari sluha izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika ali potrdilo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije; za slepe in slabovidne osebe potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije).

Upravičenec lahko izbira med TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030.

320,00 EUR

 

TP-0032 govoreči merilec krvnega tlaka

5 let

3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti

160,00 EUR

 

TP-0035 naprava za pisanje brajevih oznak (labeler)

5 let

  1. ali 5. kategorija slepote

75,00 EUR

TP-0036 govoreči termometer z brezžičnim tipalom za zunanjo temperaturo

10 let

3., 4. ali 5. kategorija slepote

90,00 EUR

 

TP-0037 potezni meter z govorno podporo

10 let

3., 4. ali 5. kategorija slepote

165,00 EUR

 

Na spodnji povezavi najdete obrazec za pridobitev zgoraj navedenih pripomočkov. Obrazec skupaj z vso zahtevano dokumentacijo vložite na vaši upravni enoti.

obrazec UE tehnični pripomočki