Redni zbor članov podravske in koroške regije

 

Na podlagi 23. in 24. člena Pravil MDSS Maribor

SKLICUJEM

Redni zbor članov podravske in koroške  regije, ki bo v  četrtek 

11.6. 2020 s pričetkom ob 10:30 na društvenem vrtu, Gospejna ul. 11 v Mariboru.

Predlog dnevnega reda:

 1. POZDRAV, OTVORITEV IN IZVOLITEV ORGANOV ZBORA
 • delovnega predsedstva– predsednik in dva člana
 • verifikacijsko komisijo
 • zapisnikarja
 1. POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
 2. POTRDITEV DNEVNEGA REDA
 3. PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA REDNEGA ZBORA ČLANOV IZ LETA 2019
 4. POROČILA O DELU DRUŠTVA ZA LETO 2019
 • Vsebinsko poročilo o delu MDSS Maribor za leto 2019
 • Poročilo finančno materialnega poslovanja društva za leto 2019
 • Poročilo nadzornega odbora o poslovanju društva v letu 2019
 • Razprava o poročilih in sprejem sklepov
 1. SPREJEM PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA PLANA MDSS MARIBOR ZA LETO 2020/21
 2. POBUDE IN PREDLOGI

 

Člani, ki želijo vsebinsko in finančno poročilo o delu ga naročijo v pisarni.

Po končanem zboru članov vas vabimo, da se zadržite na kosilu, ki nam bo dalo priložnost za medsebojno izmenjavo izkušenj in mnenj.

Zaradi organizacije ustreznega števila obrokov vas prosimo, da svojo udeležbo s spremljevalcem sporočite službi društva do torka 9. 6. 2020. Prav tako sporočite, če potrebujete prevoz.      

Vljudno vabljeni!

Milan Mugerle,

predsednik MDSS Maribor