Poslovil se je naš Milan Bobinski

Poslovil se je naš član, nekdanji dolgoletni predsednik našega društva, častni član Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter dobitnih številnih domačih in mednarodnih odlikovanj in priznanj, gospod Milan Bobinski.

Leta 1965, je bil izvoljen za predsednika mariborske organizacije. To dolžnost je

opravljal do 1979. leta, nato pa še od 1985 do 2009. V letih 1972 do

1976 je opravljal dolžnost predsednika Zveze slepih Jugoslavije. V

organizaciji slepih in slabovidnih je deloval na področju vzgoje in

izobraževanja, poklicne rehabilitacije in zaposlovanja slepih. Na

območju Slovenije je 1970. leta organiziral prvo obliko predšolske

obravnave slepih in slabovidnih otrok ter njihovih družin. V kasnejših

letih so to povzele tudi druge invalidske organizacije in v nekaterih

republikah Jugoslavije.

V 90. letih je bil pobudnik in član strokovne skupine, ki je pripravila

vsebino socialno humanitarnih programov za odrasle slepe in

slabovidne ter njihove družine v Republiki Sloveniji. Programi,

namenjeni otrokom in odraslim se izvajajo še danes. V Društvu slepih

je deloval tudi na področju športno rekreativne in kulturne dejavnosti,

ko so prenašali nekatere programe in športne discipline iz evropskih

držav na območje Slovenije in bivše Jugoslavije. V času inkluzije oz.

integriranih oblik vzgoje in izobraževanja predšolskih ter

osnovnošolskih otrok je deloval pri prenašanju teh spoznanj na

območje Slovenije in kot mobilni tiflopedagog je deloval na

vključevanju teh otrok in mladostnikov v vrtce, poklicne in srednje šole

na območju severovzhodne Slovenije. Posebna skrb mu je bilo

vključevanje slepih in slabovidnih otrok z večkratno motenostjo v

vzgojno – varstvene ustanove in varstveno delovne centre, ter druge

sorodne ustanove. Iz tujine pa je kot defektolog ves čas na naše

območje prenašal nova spoznanja in dosežke na področju vzgoje ter

izobraževanja slepih in slabovidnih. Posredoval je nabavo različnih

tehničnih pripomočkov in didaktičnega materiala.

V Mariboru smo v zadnjih 20. letih prevedli številne priročnike in

učbenike namenjene posebno predšolskim otrokom in tistim z

večkratno motenostjo za potrebe odraslih oseb z okvaro vida in

njihovih svojcev. Priročnike je ob prevodu lektoriral in jih prilagajal

našim potrebam in zmožnostim. V tem času smo v Mariboru skupaj

izdelali 11 priročnikov namenjenih družinam, odraslim posameznikom

in strokovnim delavcem v javnih zavodih (šole, ambulante, ustanove

za rehabilitacijo). Leta 1996 je sodeloval pri pripravi gradiva za

sprejem enotne definicije slepih in slabovidnih v Republiki Sloveniji,

pred tem tudi 1972. leta pri sprejemanju Opatijske jugoslovanske

definicije o slepoti in slabovidnosti. Z različnimi strokovnimi članki je

sodeloval na strokovnih in internih seminarjih ter izobraževalnih

dnevih doma in v inozemstvu ( v organizaciji Evropske unije slepih,

Evropskem združenju učiteljev za slepe, Organizaciji Alpe – Jadran,

Zveze slepih Jugoslavije in Zveze društev slepih in slabovidnih

Slovenije, Društvu defektologov ter Socialni zbornici). V Sloveniji smo

organizirali tudi prve bivalne skupnosti po vzoru Nizozemske,

Švedske in Nemčije in pripravili ustrezne programe. Danes jih

izvajamo v Mariboru. Podobne programe so pozneje pričeli izvajati

tudi v Kopru. Sodeloval je tudi pri zaposlovanju in usposabljanju na

delovnem mestu, ter prekvalifikaciji in dokvalifikaciji za okoli 130 slepih

in slabovidnih občanov z območja Koroške in Podravske regije. V času

od 1972 do 1976 je bil predsednik Zveze slepih Jugoslavije. V tem času je bil član izvršilnega odbora svetovne zveze za

dobrobit slepih in bil član komisije za poklicno rehabilitacijo in

zaposlovanje. Od 1985. leta do konca svojega predsednikovanja leta

2009 je organiziral adaptacijo doma slepih v Mariboru, Gospejna 11.

Stavba je stara 195 let in je kulturno zgodovinski spomenik. Stavbo

smo ustrezno zaščitili, obnovili in pridobili nove prostore. Društvo je

stavbo dobilo v koriščenje od mestnega ljudskega odbora leta 1958.

Do danes je koristilo stavbo preko 120 slepih in slabovidnih iz območja

cele Slovenije ter 15 družin, ki so dobili zaposlitve v mariborskih

podjetjih in zavodih ali pa so se tukaj šolali.

Spoštovani in dragi prijatelj, Milan Bobinski.

Članice in člani, ter delujoči organi Medobčinskega društva slepih in

slabovidnih Maribor se vam zahvaljujemo za več kot 50 letno

delovanje v našem društvu. Vaša predanost in čut za človeka nam

je v izjemno čast in ponosni smo na vaše vsestransko delo pri

prepoznavanju slepote in slabovidnosti v širšem prostoru.

Počaščeni smo, da smo se lahko skozi desetletja družili z vami, z

vašo neizmerno voljo in z vašim posluhom za nas, člane. V našem

Domu slepih so ostale močne sledi in vezi, ki nas združujejo.

Hvala vam za vse, počivajte v miru!

Darinka Lozinšek,

članica Izvršnega odbora