Obvestilo o zaposlitvi v  programu javnih del na ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije bo v programu javnih del v letu 2023 zaposlila 3 brezposelne osebe iz ciljnih skupin javnega povabila, in sicer samo invalide:

– 1 osebo s V. ravnjo strokovne izobrazbe za 11 mesecev,  za 40 ur na teden (oziroma v skladu z odločbo o invalidnostjo)

– 2 osebi s VI. ravnjo strokovne izobrazbe za 11 mesecev, za 40 ur na teden (oziroma v skladu z odločbo o invalidnosti).

Program se bo izvajal 11 mesecev, predvidoma v času od 1.2.2023 do 31.12.2023.

Vanj se lahko vključijo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Prednost imajo tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Na Zvezi bi želeli dati priložnost za zaposlitev slepim in slabovidnim, zato v ta namen pozivamo medobčinska društva slepih in slabovidnih, da s to možnostjo seznanite svoje člane.

Kandidati, ki ustrezajo pogojem, naj svojo željo po vključitvi v program javnih del na Zvezi sporočijo svojemu svetovalcu na Zavodu RS za zaposlovanje, ki jih bo ustrezno napotil. Za več informacij pa lahko pokličejo tudi k nam na številko 01 4700 218 oziroma pišejo na elektronski naslov: nastja.zlajpah@zveza-slepih.si