Obvestilo o gradivo za volitve v Državni zbor RS

splošno znano je, da je leto 2022 »supervolilno leto«, saj 24. 4. 2022 volimo novo sestavo Državnega zbora RS, jeseni pa nas čakajo še volitve Predsednika RS ter lokalne volitve članov občinskih svetov ter županov občin.

V sodelovanju z direktorjem in strokovno službo Državne volilne komisije RS (v nadaljevanju DVK) smo predsednik, podpredsednik, tajnik in vodja posebnih socialnih programov Zveze v zadnjih 2 letih izvedli več delovnih razgovor, v okviru katerih smo predlagali prilagoditve, ki bi omogočale samostojnejšo izvršitev volilne pravice za slepe in slabovidne.

Stvari se na zadevnem področju premikajo počasneje, kot si želimo oz. kot so priporočila Evropske zveze slepih, ki temeljijo na Konvenciji OZN o pravicah invalidov. Na drugi strani pa smo vendarle nekaj premaknili, saj so na razpolago nekatere rešitve, ki jih v preteklosti nismo poznali.

Tako vas z veseljem obveščamo, da smo s pomočjo sredstev DVK v zvokovni obliki pripravili javne objave o kandidatnih listah za vse volilne enote (od 1 do 8), vključno z dvema posebnima volilnima enotama (9 in 10) za volitve predstavnikov italijanske in madžarske narodnostne manjšine.

Prav tako smo vse vlagatelje kandidatnih list za državnozborske volitve dne 24. 4. 2022 prosili, da nam pošljejo zvočne posnetke svojih programov, da bomo z njimi informirali vas slepe in slabovidne člane. Do danes smo tako pridobili 4 predstavitve, ki so dostopne na naši spletni strani.

Pripravili smo poseben zavihek na naši spletni strani Volitve v letu 2022 | ZDSSS (zveza-slepih.si), kjer je objavljeno gradivo DVK ter gradivo nekaterih političnih strank.

V kolikor bomo pridobili dodatno gradivo, bomo to shranjevali pod zadevni zavihek.

V zvočnem časopisu Obzorje, ki izide prihodnji teden pred volitvami, bomo pripravili informacijo o teh rešitvah.