NOVOLETNA POSLANICA ZA LETO 2023

kot navadno vas tudi v tej novoletni poslanici želimo seznaniti z
različnimi informacijami, ki vam lahko koristijo skozi vse leto.
Zato vam predlagamo, da si poslanico natančno preberete in
shranite.
Vabimo in spodbujamo vas, da nas redno seznanjate z vašimi
interesi, potrebami, vprašanji in predlogi, da bomo lahko še
naprej skupaj soustvarjali dejavnosti v sklopu 6 posebnih
socialnih programov, ki jih društvo izvaja. Tu smo za vas in zaradi
vas.

PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH TER PSIHIČNIH
POSLEDIC IZGUBE VIDA
V okviru tega programa vam nudimo informiranje in osebno
svetovanje glede na vašo individualno situacijo. Naša ekipa bo
prisluhnila vašim potrebam, ki jih težko zadovoljujete zaradi
izgube vida. Skupaj bomo našli rešitve za večino stisk, ki vam bi
sicer utegnile greniti življenje. Svetovali in pomagali vam bomo
pri izpolnjevanju dokumentacije za uveljavljanje vaših pravic.

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE SLEPIH IN
SLABOVIDNIH

Društvo ima v šestih društvenih stanovanjih organizirano bivalno
skupnost z usposabljanjem slepih in slabovidnih za samostojno
življenje. Stanovanja so namenjena predvsem mladim, ki se
pripravljajo na samostojno življenje. Potrebo po vključitvi v ta
program nam sporočite na društvo.
V okviru programa bomo tudi v letu 2023 za vas organizirali in
izvajali delavnice kuhanja, ročnih del, usposabljanja v mobilnosti
in v orientaciji ter se srečevali na skupinah za samopomoč.
Kot vsako leto, tudi letos načrtujemo večdnevne seminarje z
koristnimi in zanimivimi temami.

PODPORA IN USPOSABLJANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH
OSEB PRI UPORABI TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV

če potrebujete svetovanje, usposabljanje in podporo pri uporabi
tehničnih pripomočkov (ure, lupe, telefona, predvajalnika zvočnih
zapisov, strojne in programske opreme za uporabo računalnika in
podobno) pokličite v pisarno društva. Leta 2014 se je pričel izvajati
Zakon o izenačevanju možnosti za invalide, po katerem vam
država sofinancira različne tehnične pripomočke v višini 85%.

IZOBRAŽEVANJE, OPISMENJEVANJE IN IZVEDBA KULTURNIH
AKTIVNOSTI ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

Ta program je namenjen kulturi in izobraževanju. Znotraj tega
programa izvajamo različne tečaje kot npr. brajevo in
računalniško opismenjevanje, tečaj tujega jezika in glede na
potrebe in interes tudi druge tečaje. Poleg tega vam ta program
nudi še kulturno udejstvovanje, saj vas spodbujamo, da se
udeležujete temu namenjenih prireditev in dogodkov. Vedno
vam je na voljo društveni telefonski odzivnik, kjer so zbrani tekoči
dogodki v določenem mesecu. V kolikor tudi vi ustvarjate na
področju kulture, nam to sporočite. Z veseljem vam bomo
omogočili, da svoje stvaritve tudi predstavite.

ŠPORT, ŠAH IN REKREACIJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH
Aktivnosti se izvajajo z željo, da bi kljub težavam z vidom čim dlje
ohranjali telesno kondicijo, zdravje ter se družili s člani.
Spodbujamo vas, da se vključite v različne športne aktivnosti
društva. Preizkusite se lahko v igranju govorečega pikada,
vrtnem ali steznem kegljanju, prilagojenemu namiznemu tenisu
{showdown), šahu, hoji v hribe ali plavanju.
V Mariboru imate članice in člani skupaj z enim spremljevalcem
možnost koriščenja plavalnih bazenov na kopališču Pristan ter v
času poletja na Mariborskem otoku. Na koroškem pa imate
članice in člani skupaj z enim spremljevalcem možnost koriščenja
plavalnih bazenov v Športnem centru v Ravnah na Koroškem ter
v bazenskem kompleksu Aqualatio Slovenj Gradec. {koriščenje
vseh navedenih bazenov je možno v času obratovanja).
Stroške vstopnine poravna društvo iz sredstev, pridobljenih na
razpisih za športne in rekreacijske programe, vi pa se na blagajni
le izkažete z društveno in osebno izkaznico.

OSEBNA ASISTENCA IN POMOČ SLEPI ALI SLABOVIDNI OSEBI
Do osebne asistence so upravičene osebe stare med 18 in 65 let,
starejši stari nad 65 let so do nje upravičeni le če so že bili
vključeni v program osebne asistence pred uvedbo zakona.
Zakon omogoča osebno asistenco minimalno 120 ur na mesec ali
komunikacijski dodatek 30 ur na mesec za slepe osebe, ki po
definiciji slepote in slabovidnosti spadajo v 3., 4. ali 5. skupino. Za
pridobitev teh pravic je potrebno izpolniti vlogo in jo posredovati
na Center za socialno delo. Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila
smo vam na voljo.
Društvo izvaja tudi društveno osebno asistenco za člane, ki niso
upravičeni do osebne asistence po zakonu. Člani imate
subvencionirano plačilo osebne asistence, najnižja trenutno
veljavna urna postavka zanaša 3,00 EUR/uro, v kolikor ne
presegate minimalnega mesečnega dohodka v znesku 570,00
EUR.
*Društvo ima možnost spreminjati cene, glede na spremembe
stroškov dela zaposlenih.

Trenutno veljavna lestvica prispevka za društveno osebno
asistenco:

do 570,00 EUR 3,00 EUR/h
do 670,00 EUR 4,00 EUR/h
do 770,00 EUR 5,00 EUR/h
do 870,00 EUR 6,00 EUR/h
do 970,00 EUR 7,00 EUR/h

če vas naš spremljevalec pelje s svojim vozilom ste mu dolžni
plačati tudi uradno kilometrino za vašo pot, ki trenutno znaša
0,43 EUR/km. (Cena kilometrine se spreminja).

OSTALIPROORAMIDRUŠTVA
PREVOZ NA AKTIVNOSTI

Društvo ima v lasti kombi, ki omogoča prevoze za vključevanje v
posebne socialne programe društva. Za prevoz se je potrebno
naročiti v pisarni društva po telefonu ali elektronski pošti vsaj dva
dni pred datumom želenega prevoza.
Prispevek člana, ki ima naslov v Mestni občini Maribor znaša 1,00
EUR, ostali prispevajo 2,00 EUR.

PISARNA DRUŠTVA V SLOVENJ GRADCU
V teh prostorih se trenutno odvijajo treningi govorečega pikada
za slepe in slabovidne, skupina za samopomoč, delavnica ročnih
del in učenje tujega jezika. Za vse želje, potrebe, pripombe in
predloge pokličite v pisarno v Mariboru ali se obrnite na ga.
Andrejo Božnik (tel: 031 346 125) ali g. Ivana Klančnika (tel: 031 322
854).

ČLANARINA
Članarina za leto 2023 je 12,00 EUR. (priložena položnica). Vljudno
vas naprošamo, da položnico poravnate v letu 2023, zaradi
računovodenja.

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE
Do boljših finančnih pogojev nam lahko pomagate tudi tako, da
priloženi obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za
donacijo«, ponudite svojim sorodnikom, znancem in prijateljem,
da ga izpolnijo in del dohodnine namesto v državni proračun
namenijo našemu društvu. Izpolnjen obrazec nam vrnite do 31. 12.
2022 ali ga posredujte na pristojni davčni urad. V kolikor boste
obrazec oddali kasneje, bo donacija obračunana v letu 2024.

PROGRAMI V OKVIRU ZVEZE DRUŠTVEV SLEPIH IN
SLABOVIDNIH SLOVENIJE (ZDSSS)


MREžA SPREMLJEVALCEV
MDSS Maribor sodeluje tudi pri programih, ki se izvajajo na ravni
Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije {ZDSSS). Program
Mreža spremljevalcev vam nudi spremstvo. Prispevek, ki je
trenutno v veljavi je 3,00 EUR/uro. V kolikor vas spremljevalec
vozi s svojim avtomobilom, ste mu dolžni plačati kilometrino za
razdaljo, ko ste z njim v vozilu.
Opozorilo: Zaradi možnih sprememb glede finančnih prilivov na
programu lahko tekom leta pride do spremembe glede števila
brezplačnih ur za uporabnike, višine nagrade za spremljevalce ter
pogojev povračila potnih stroškov.
Potrebo po spremstvu je potrebno sporočiti v klicni center
ZDSSS, vsaj tri dni pred želenim datumom na telefonsko številko:
01 4700 244 ali elektronski naslov: klicni.center@zveza-slepih.si.

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE
Člani, ki bi se želeli vpisati v knjižnico ZDSSS, nam to sporočite v
pisarno društva.
Izposoja knjig je možna v zvoku ter v brajici.
Prav tako vam lahko uredimo naročnino na zvočni časopis ali
časopis v brajevi ali povečani pisavi.

LETOVANJE V DOMOVIH ODDIHA IN APARTMAJIH ZDSSS
V kolikor bi želeli letovati v Izoli, Piranu, Simonovem zalivu,

červarju, na Okroglem ali v Dolenjskih toplicah, izpolnite priložen
prijavni list in ga čim prej izpolnjenega vrnite v pisarno društva.
Vse ostalo v zvezi z letovanjem bodo urejali na ZDSSS
(plačevanje, termini in zamenjave).

PRAVICE IN UGODNOSTI


BREZPLAČEN PREVOZ V MESTNEM POTNIŠKEM PROMETU
Slepa. oseba s stalnim prebivališčem v Mariboru in spremljevalec
imata v Mariboru tudi v letu 2023 možnost brezplačne vožnje v
mestnem potniškem prometu in vožnje s krožno kabinsko žičnico
na Mariborsko Pohorje. Za pridobitev brezplačne vozovnice je
potrebno izpolniti in oddati vlogo. Brezplačni obrazec (vlogo)
lahko dobite tako v prostorih MOM ali Marprom, na razpolago pa
je tudi na spletni strani www.maribor.si, v zavihku “vloge in
obrazci”. Poleg vloge je potrebno predložiti tudi dokazilo o
stalnem prebivališču v MOM in dokument pristojnega organa o
priznanju statusa invalida ali telesni okvari. Vso dokumentacijo
lahko pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor.


OPROSTITEV PLAČILA RTV NAROČNINE
To ugodnost lahko uveljavite le tisti, ki imate priznano 100%
telesno okvaro. Na RTV Slovenija napišete kratko prošnjo za
oprostitev in priložite kopijo odločbe o priznanju telesne okvare
ali kopijo odločbe Dodatka za pomoč in postrežbo.

PO SREDIŠČU MESTA Z ELEKTRIČNIM VOZILOM “MAISTER”
V mestnem središču je na voljo mini električno vozilo Maister, ki
nima začrtane poti in postajališč. Znotraj območja za pešce vas
zapelje kamorkoli želite, prav tako Maister vozi do tržnice na
Koroški cesti in na Lent. Prevoz je brezplačen. Naenkrat lahko
sprejme do šest potnikov. Vozilo je opremljeno s klančino za
možnost vstopa invalidov. Vožnjo lahko naročite s klicem na
telefonsko številko 030 700 035 in voznik bo prišel po vas na
dogovorjeno mesto. Prav tako ga lahko tudi ustavite, če ga
srečate v središču mesta, in voznika prosite, da vas zapelje do
želenega cilja. Mini električno vozilo je namenjeno predvsem
starejšim in gibalno oviranim ljudem, staršem z majhnimi otroki
in obiskovalcem mesta ter turistom.

EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE
EU katico ugodnosti lahko naročite na kateri koli upravni enoti.
Tam lahko tudi preverite vaše pogoje za upravičenost do naročila
kartice. EU kartica ugodnosti je namenjena komercialnim
popustom, ki jih različni ponudniki ponujajo invalidom v Sloveniji
kot tudi v ostalih državah članicah EU, ki v projektu sodelujejo.
Popusti veljalo na področju umetnosti, kulture, izobraževanja,
transporta, turizma in športa. Več informacij na: www.invalidskakartica.
si ali na telefonski številki: 01/472 0511.

INFORMACIJE IN KONTAKTI DRUŠTVA


URADNE URE PISARNE V MARIBORU

ponedeljek in sreda od 8:00 do 12:00 ure ter v četrtek od 15:00 do
17:00 ure. Vljudno vas naprošamo, da se uradnih ur držite.

URADNE URE PISARNE NA KOROŠKEM
Pisarno na koroškem imamo odprto po predhodni najavi oz.
izraženi potrebi s strani članstva, nahaja se na Celjski cesti 21 v
Slovenj Gradcu (v bližini Tuš trgovine).

TELEFONSKI ODZIVNIK DRUŠTVA: 02/ 228-34-34
Ves čas vam je na voljo naš telefonski odzivnik, kjer lahko
poslušate vsa naša obvestila.

E-POŠTA: info@drustvo-mdssmb.si
V kolikor se želite naročiti na e-poštna obvestila, nam sporočite.
Po e-pošti boste redno obveščeni o dogodkih in aktivnostih
društva.