Novoletna poslanica 2018

Naj vam vsaka zvezda izpolni željo,

vsaka snežinka nariše nasmeh in

vsak korak prinese srečo v teh

PRAZNIČNIH DNEH.

 

NOVOLETNA POSLANICA ZA LETO 2018

 

Ne prezrite! Poslanica prinaša koristne informacije za člane in svojce. Želi vas spodbuditi, da se pogumno obrnete na društvo v zvezi z vašimi potrebami, interesi in predlogi. Skrbno preberite in dokument shranite! Gotovo vam še pride prav!

Društvo izvaja 6 posebnih socialnih programov:

  1. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida

V okviru tega programa vam nudimo informiranje in osebno svetovanje glede na vašo individualno situacijo. Delavci naše ekipe bomo prisluhnili vašim potrebam, ki jih ne morete ali jih težko zadovoljujete zaradi izgube vida. Skupaj bomo našli rešitve za večino stisk, ki vam bi sicer utegnile greniti življenje. Tajnica Petra vam bo svetovala in pomagala izpolnjevati dokumentacijo za uveljavljanje vaših pravic.

 

  1. Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih

Društvo ima v šestih društvenih stanovanjih organizirano bivalno skupnost z usposabljanjem slepih oz. slabovidnih za samostojno življenje. Namenjena je predvsem mladim, ki se pripravljajo na samostojnost. Potrebo po vključitvi v ta program lahko izrazite s pisno ali ustno vlogo v pisarni društva. V okviru programa bo društvo tudi v letu 2018 za vas organiziralo ter izvajalo delavnice kuhanja, ročnih del in samourejanja, usposabljanja v mobilnosti in orientaciji ter v samopomoči. Kot vsako leto, so spet v načrtu večdnevni seminarji z zanimivimi in koristnimi temami, o čemer vas bomo obveščali sproti. Želene teme lahko sporočite tudi vi v pisarno društva.

 

  1. Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov

Če potrebujete svetovanje, usposabljanje in podporo pri uporabi tehničnih pripomočkov (ure, lupe, telefoni, predvajalniki zvočnega zapisa, strojna in programska oprema za uporabo računalnika in podobno) pokličite v pisarno društva.

POZOR! Leta 2014 se je pričel izvajati Zakon o izenačevanju možnosti za invalide, po katerem vam država sofinancira različne tehnične pripomočke v višini 85%.  Za podrobnosti pokličite v pisarno.

Za reševanje težav pri uporabi računalnika vam je na društvu na voljo zelo praktična storitev oddaljene pomoči, ki jo izvaja kolega Denis Ciringer. V letu 2018 bo društvo za vas izvajalo usposabljanje za delo s telefoni na dotik, računalniškimi tablicami, za delo s predvajalniki zvočnih knjig, za uporabo elektronskega informacijskega sistema Knjižnice slepih in slabovidnih Slovenije in za uporabo družbenih omrežij.

 

  1. Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti za slepe in slabovidne

Ta program je namenjen kulturi in izobraževanju. Znotraj tega izvajamo tečaje kot npr.: računalniško opismenjevanje in opismenjevanje v brajevi pisavi, tečaj tujega jezika in glede na potrebe in interes tudi druge tečaje. Poleg tega vam ta program nudi še kulturno udejstvovanje, saj se lahko udeležujete temu namenjenih prireditev in dogodkov, o čemer boste obveščeni sproti. Če ustvarjate na področju kulture, nam to sporočite. Omogočili vam bomo, da svoje stvaritve predstavite.

 

  1. Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih

Športne aktivnosti se izvajajo z željo, da bi kljub težavam z vidom čim dlje ohranjali telesno kondicijo, zdravje ter se družili s člani. Sporočite nam vašo pripravljenost za sodelovanje pri atletiki, plavanju, hoji v hribe, prilagojenem namiznem tenisu, v vrtnem ali avtomatskem kegljanju, morda pri umirjeni skupinski telovadbi, ter igranju govorečega pikada ali šaha. Aktivnosti se bodo odvijale skozi vse leto. Člani in članice društva in spremljevalec imate možnost brezplačnega koriščenja plavalnih bazenov v Pristanu v Mariboru in v Športnem centru v Ravnah na Koroškem (seveda v času obratovanja). Stroške take rekreacije poravna društvo iz sredstev, pridobljenih na razpisih za športne in rekreacijske programe, vi pa se na blagajni le izkažete z društveno izkaznico in poveste ime spremljevalca.

 

  1. Osebna asistenca in pomoč slepi ali slabovidni osebi

Z ekipo sodelavcev se trudimo, da članom nudimo servis za čim bolj samostojno in neodvisno življenje v domačem okolju. Izvaja se v obliki osebne asistence in v obliki bolj celovite pomoči na domu. Osebna asistenca je namenjena mlajšim in aktivnim osebam in se izvaja ob navzočnosti ter po navodilih osebe z okvaro vida. Pomoč na domu pa je namenjena predvsem starejšim in bolnim. Če takšno pomoč  potrebujete, nam to pisno ali ustno sporočite. Cena te storitve je za vas 1€/uro. Če vas naš delavec/ka pelje s svojim vozilom ste mu dolžni plačati uradno kilometrino za vašo pot, ki trenutno znaša 0,37€/km.

Za večjo povezanost članov društva in uporabnikov navedenih posebnih socialnih programov v prihodnjem letu načrtujemo dve srečanji: srečanje na društvenem vrtu – piknik in praznovanje Martinovega. V vodstvu društva si želimo, da bi ta dva srečanja postala tradicionalna in povezovalna. Probleme okrog prevozov in spremstva bomo skušali reševati v okviru društva, le oglasiti se nam morate in nas seznaniti z vašo potrebo.

Društveni kombi je dragocena pridobitev, ki omogoča prevoze za vključevanje v posebne socialne programe društva. Naročiti se je potrebno v pisarni društva po telefonu ali elektronski pošti vsaj dva dni pred datumom želenega prevoza.

Za udeležbo na društvenih programih je prevoz s kombijem brezplačen, razen pri udeležbi na programu 5 (šport, šah in rekreacija). Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se športnikom ukinejo brezplačni  prevozi na/iz treningov ter na/iz rekreacije. Član lahko vzame osebno asistenco, o tem se dogovori s tajnico društva. Več informacij o vključitvi v programe in prejemanju storitev dobite v pisarni društva oz. na vseh kontaktih, navedenih ob koncu tega dokumenta. Prijazno vas vabimo k sodelovanju!

Uradne ure v Mariboru so vsak ponedeljek in sredo od 8:00 do 12:00 ure ter v četrtek od 15:00 do 17:00 ure.

Na Koroškem imamo odprto pisarno po predhodni najavi oz. izraženi potrebi s strani članstva, na Celjski cesti 21 v Slovenj Gradcu (v bližini Tuš trgovine). V teh prostorih se vsak teden odvija trening govorečega pikada za slepe. Za vse želje, potrebe, pripombe in predloge pokličite v pisarno v Mariboru.

Tistim, ki še nimate članske izkaznice predlagamo, da to čim prej uredite.

Članarina za leto 2018 je 12€ in prosimo, da jo zaradi računovodenja poravnate v letu 2018 (ne letos). Članarino plačate izključno po položnici, saj zaradi nove zakonodaje društvo z blagajno ne posluje več. K boljšim finančnim pogojem poslovanja društva lahko prispevate tudi tako, da priloženi obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo« ponudite svojim sorodnikom, znancem in prijateljem, da ga izpolnijo in del dohodnine namesto državi namenijo Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Maribor. Obrazec je treba do 31. 12. 2017 poslati ali drugače dostaviti na pristojni davčni urad. Če boste obrazec oddali kasneje, bo donacija obračunana v letu 2019 .

MDSS Maribor aktivno sodeluje tudi pri programih, ki se izvajajo na ravni Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS). Gre predvsem za program Knjižnice slepih in slabovidnih, program Ohranjevanje zdravja in program Mreže spremljevalcev.

Člani, ki še niste naročeni na zvočni časopis, časopis v brajevi ali povečani pisavi oziroma člani, ki bi si želeli izposojati leposlovne ali strokovne knjige v knjižnici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, se lahko naročite na časopis in včlanite v knjižnico pisno ali ustno v pisarni društva. Poslušate lahko e-knjige v mp3 formatu ali jih berete z računalnikom v tekstovni obliki.

V kolikor želite letovati v domovih in apartmajih ZDSSS za ohranjevanje zdravja v Izoli, Piranu, Simonovem zalivu, Červarju, na Okroglem ali v Dolenjskih toplicah, izpolnite priložen prijavni list in ga čim prej oddajte v pisarni društva v Mariboru (lahko pa tudi po pošti). Vse ostalo v zvezi z letovanjem bo urejala služba na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije (plačevanje, termini in zamenjave).

Program Mreža spremljevalcev vam mesečno nudi 4 ure brezplačnega spremstva, za 4 naslednje ure plačate prispevek 1€/uro. Če vas spremljevalec tudi pelje s svojim avtomobilom, ste mu dolžni plačati kilometrino za razdaljo, ko ste z njim v vozilu. Potrebo po spremstvu je potrebno sporočiti v klicni center pri ZDSSS tri dni pred želenim datumom na brezplačno telefonsko številko 080 19 66.

Pri Slovenskih železnicah lahko koristite ugodnost brezplačne vozovnice za spremljevalca, vi pa plačate običajno ceno vozovnice. Ugodnost lahko uveljavite na prodajnem okencu zgolj s člansko izkaznico. Število voženj ni omejeno.

Slepi s stalnim prebivališčem v Mariboru in spremljevalec ima v Mariboru tudi v letu 2018 brezplačne vožnje v mestnem potniškem prometu in vožnje s krožno kabinsko žičnico na Mariborsko Pohorje. Ugodnost lahko uveljavljate z mestno karto podjetja Marprom in karto Mariborske vzpenjače. Pridobiti morate odločbo Mestne občine Maribor.

Slepi so oproščeni plačila RTV naročnine. To ugodnost lahko uveljavite le tisti, ki imate priznano 100% telesno okvaro. Na naslov RTV Slovenija napišete kratko prošnjo za oprostitev RTV naročnine in priložite kopijo odločbe o priznanju telesne okvare ali kopijo odločbe Dodatka za pomoč in postrežbo.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti je izdalo evropsko invalidsko kartico ugodnosti za invalide, ki jo lahko invalidi zaprosijo na vseh 58 upravnih enotah po Sloveniji. Invalidi bodo v državah EU, lahko uveljavljali posebne komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah na področju umetnosti in kulture, športa, izobraževanja, transporta ali turizma.  Kartica pripada osebam, ki jim je priznana 90% telesna okvara zaradi izgube vida.

Optika Zvonko Pirtušek na Gospejni ulici 11 v Mariboru, pripravlja za člane društva pri nakupu očal, lup, sončnih očal  posebne popuste. Obiščite jih vsak delovnik med 8.00 in 18.00 uro.

Informacije o izvajanju programov in storitev ter obvestila o izletih, srečanjih in prireditvah lahko dobite na avtomatskem telefonskem odzivniku štev. 02/228 34 34 ali na spletni strani http://www.drustvo-mdssmb.si.

Če želite, da vas obveščamo preko elektronske pošte, nam sporočite vaš elektronski naslov, ali elektronski naslov koga od vaših najbližjih, če to dovolijo. V letu 2018 bo društvo še pogosteje uporabljalo obveščanje preko telefona. Na vašo telefonsko številko boste prejemali posneta zvočna sporočila, ki jih boste nato po želji lahko ponovno slišali, če boste poklicali na številko: 082-800-707.

 

Čim več skupnega druženja in lepih doživetih trenutkov z nami vam želi                         

 Ekipa MDSSMB