Listina o častnem članstvu

Listina o častnem članstvu je bila  gospodu Zvonku Pirtušku izročena na zboru članov podravske regije, v petek 10.3.2017. Nastopali so Deziderij Cener in skupina Diatonik.

Na osnovi 18. člena Pravil MDSS Maribor je Zbor članov na svojem zasedanju 09. 12. 2016 Zvonku Pirtušku, rojenemu 30. 10. 1950 s sklepom podelil status častnega člana zaradi njegovega posebnega zavzemanja pri uresničevanju ciljev društva ter reševanju problemov slepih in slabovidnih in njihovih družin.

Zvonko Pirtušek je dolgoletni donator Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih. S svojimi doniranimi sredstvi želi prispevati k boljši kvaliteti življenja zlasti slepih in slabovidnih otrok ter njihovih družin.